GODZINY OTWARCIA PON-SOB

Galeria handlowa: 9:00-21:00

Biedronka:8:00-22:00

Piekarnia GOM:8:00-21:00

Lokale gastronomiczne: 9:00-21:00

GODZINY OTWARCIA PONIEDZIAŁEK-SOBOTA

Galeria handlowa: 9:00-21:00

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) strony www.bawelnianka.pl jest GBB INVEST SP. Z O. O. z siedzibą w Krakowie (31-231), ul. Bociana 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000680903, NIP: 9452209217, REGON 367435073 („Galeria”)

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Galerię w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej, w tym prowadzeniem korespondencji z Użytkownikami i organizacją konkursów za pośrednictwem strony internetowej, w tym rozpatrywaniem zgłoszeń w procedurach reklamacyjnych. Ponadto, Galeria może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją swoich prawnie uzasadnionych interesów:dochodzeniem roszczeń lub obroną praw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku organizacji konkursów, brak podania danych osobowych może uniemożliwić przeprowadzenie i rozstrzygnięcie danego konkursu.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez czas prowadzenia strony internetowej lub do momentu usunięcia wpisów przez Użytkownika lub Galerię. Dane pozyskiwane na potrzeby organizacji konkursu są przetwarzanie przez czas trwania konkursu oraz przez 5 lat od jego zakończenia. Dane osobowe Użytkowników zostaną lub mogą zostać przekazane dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Galeria korzysta w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej, tj. w szczególności zarządcy nieruchomości Galeria Bawełnianka w Bełchatowie, firmom marketingowym i informatycznym, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.

Przetwarzanie danych osobowych przez GBB INVEST SP. Z O. O. nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. GBB INVEST SP. Z O. O., nie przekazuje danych Użytkowników do państw trzecich (poza obszar EOG).

Użytkownikom strony internetowej przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądać ich przeniesienia.

Swoje uprawnienia określone powyżej, Użytkownicy mogą realizować kontaktując się z GBB INVEST SP. Z O. O. listownie pocztą tradycyjną pod adresem: Kraków (31-231), ul. Bociana 18 lub pocztą elektroniczną pod adresem biuro@bawelnianka.pl

Jeżeli Galeria przetwarza dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie przetwarzania danych Użytkowników przez Galerię i nie obejmuje działań podejmowanych przez portal Facebook i jego właścicieli.